Pályázat GINOP-2.1.7-15 – Axiális átömlésű szivattyújárókerék lapátozásának számítógéppel hidraulikai tervezése és a járókerék prototípusának elkészítése

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

A GINOP-2.1.7-15 kódszámú Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési pályázat keretében kifejlesztésre kerülő numerikus tervezési módszer és az erre épülő számítógépes kód egy axiális szivattyú megválasztott tervezési üzemi jellemzői (a szivattyú szállítómagassága, a járókerék fordulatszáma, a szállított közeg térfogatárama és a sűrűsége) ismeretében közvetlenül felhasználható az előírt tervezési üzemi paramétereket teljesítő axiális szivattyújárókerék 3D-s testmodelljének előállítására.

profmiskolc-axialis

A fent bemutatott tervezési programcsomag a teljes hidraulikai tervezési eljárást – a bemutatott alapparaméterek felhasználásával a járókerék 3D-s testmodelljének előállítását – végzi el, amely az alábbi három szegmensből épül fel:

  • első szegmens: a tervezési üzemi paraméterek ismeretében a járókerék főbb geometriai, hidraulikai és üzemi jellemzőinek meghatározása, majd a hidraulikai tervezési eljárás kiinduló adatrendszerének, fontosabb geometriai és hidraulikai eloszlásainak előállítását.
  • második szegmens: az elsőszegmens által létrehozott adatfájlokat felhasználva automatikusan az un. hidrodinamikai szingularitások módszer felhasználásával elvégzi a lapáttest és különböző sugarú hengerek metszésével adódó un. profilmetszetek 3D-s koordinátáit és a profilmetszet menti sebesség- és nyomáseloszlást.
  • harmadik szegmens: a második szegmens által létrehozott – a profilmetszet különböző hengermetszetei menti 3D-s koordinátáit tartalmazó – adatfájlok felhasználva SIEMENS PLM programcsomag NX CAD modulját meghatározható az axiális szivattyú lapát 3D-s testmodellje.

A testmodell geometriai jellemzőinek ismeretében elkészíthető egy 3D-s nyomtató segítségével a szivattyú lapát prototípusa. Az így legyártott lapátokat felhasználva lehetőség nyílik a szivattyú laboratóriumi vizsgálatának elvégzésére is. A fentiek végrehajtásával – még a szivattyú legyártását megelőzően – meg lehet határozni a szivattyú üzemi jellemzőit, ami a tervezés sikerességének minősítésére alkalmas. Mivel a fenti vizsgálatok végrehajtásának teljes időtartama és a költségei relatív nem jelentősek, így lehetséges több tervezési változat megvalósítása. Ezek összehasonlítása révén kiválasztható a tervezett járókerék legjobb hidraulikai változata. Az itt szerzett információkat felhasználva a járókerék hidraulikai tervezése hatékonyan és igen jó minőségben végezhető el még a sorozatgyártást megelőzően.